LUCKY4DOGS
hondentraining - puppyopvoeding - gedragsobservatie- hondenpension in huiselijke omgeving- hondenuitlaatservice -aluminium (auto)bench op maat

TARIEVEN

  • Hondentraining- Puppyopvoeding- Trainen van wedstrijdhonden 

Wij bieden meerdere opties:

- Een lessenpakket van 6 individuele lessen aan huis voor € 270

- Een lessenpakket van 8 individuele lessen aan huis voor € 350

- Een lessenpakket van 10 individuele lessen aan huis voor € 430

- Wenst u een enkele les of training?
   Dan zijn de kosten € 48 per uur.

- Het is ook mogelijk groepstraining te volgen vanaf 3 deelnemers.  Dit is op initiatief van de klant zelf (als je vrienden of kennissen hebt die op eenzelfde   
   niveau willen meetrainen) of dit kan op initiatief van mijzelf worden ingezet bij genoeg aanmeldingen. Het kan zijn dat er dan wel een wachttijd is totdat het
   groepje vol is. De kosten hiervan zijn € 150 per persoon voor 8 lessen.

De reiskosten zijn inbegrepen als u in een straal van 10 km woont.
Indien u buiten dit gebied woont, zal er € 0,40 per extra gereden km aangerekend worden. 

Alvorens te starten vindt er een intakegesprek plaats waarin uw hond wordt geobserveerd, de wensen en mogelijkheden besproken worden en er een trainingsplan gemaakt wordt. De kosten van dit gesprek zijn gratis als u besluit een lessenpakket te nemen of groepstraining te starten. U betaalt € 45 ten tijde van het intakegesprek maar deze worden in mindering gebracht bij betaling van het pakket bij de eerste les of als u het pakket direct betaalt. Helaas zijn er al klanten geweest die zonder afmelding hebben afgezien van een lessenpakket na intake waardoor wij energie en tijd voor niets verspilden. Daarom dat wij werken via deze 'regels'. 

Kiest u niet voor een lessenpakket, dan zijn de kosten voor een intakegesprek € 45. 

Indien u verhinderd bent, gelieve dit 24 uur op voorhand door te geven. Anders zijn wij genoodzaakt de les in rekening te brengen (uitgezonderd bij ziekte of overmacht). 


  • Gedragsobservatie

 Op basis van de problematiek van de hond en de duur van de observatie kan een prijs afgesproken worden.

  • Werkhonden

 Het tarief van training van een werkhond wordt in onderling overleg afgesproken op basis van de gewenste vaardigheden van de hond. 

  • Hulphond

De aanschaf van de puppy is op kosten van de toekomstige eigenaar, evenals de kosten van chippen, vaccinaties, ontwormen, voer en overige dierenartskosten. De pup zal bij Lucky4Dogs verblijven en intensief getraind worden totdat deze bekwaam is als hulphond. Vanaf 8 maanden zal er een gezamenlijk traject gestart worden waarin de training samen met de toekomstige baas zal plaatsvinden zodat de hond en zijn baas goed op elkaar afgestemd raken. De prijs voor bovenstaand traject is, afhankelijk van de vraag, tussen de € 3500 en € 6000. 

  • Hondenpension in huiselijke omgeving (tarief vanaf 1 september 2022)

Laagseizoen:

Dagopvang < 6 uur: € 17,50                 (€20 vanaf 1 september 2024)
Dagopvang > 6 uur: € 20                     (€22,5 vanaf 1 september 2024)
Opvang dag + nacht: € 22,50 (*)         (€25 vanaf 1 september 2024)
Dagopvang of opvang dag + nacht voor 1 bijkomende hond uit hetzelfde gezin: € 2,50 korting op het geldende tarief

Hoogseizoen:
Dagopvang < 6 uur: € 20                      (€22,5 vanaf 1 september 2024) 
Dagopvang > 6 uur: € 22,50                 (€25 vanaf 1 september 2024)
Opvang dag/nacht : € 25 (*)                (€28 vanaf 1 september 2024)
Dagopvang of opvang dag + nacht voor 1 bijkomende hond uit hetzelfde gezin: € 2,50 korting op het geldende tarief

Hoogseizoenperiode: 

 - Herfstvakantie van 28 oktober t/m 5 november 2023
 - Kerstvakantie van 22 december 2023 t/m 5 januari 2024
 - Krokusvakantie van 9 februari tot en met 18 februari 2024
 - Paasvakantie van 30 maart tot en met 14 april 2024 (let op: tot en met 29 maart zijn wij gesloten ivm vakantie)
 - Hemelvaart van 9 mei tot en met 12 mei 2024
 - Pinksteren van 17 mei tot en met 20 mei 2024 
 - Zomervakantie van 1 juli tot en met 1 september 2024
 - Herfstvakantie van 25 oktober tot en met 3 november 2024
 - Kerstvakantie 21 december 2024 tot en met 5 januari 2025

* de prijs is vast ongeacht tijdstip van brengen; het tarief blijft identiek bij brengen om bv. 8:30 of bv. 16:00. 
  De laatste dag aaneengesloten aan een dag/nacht(en), wordt gerekend als dagtarief tenzij de hond voor 09:00 wordt opgehaald. 

Het te betalen bedrag is steeds het volledig aantal gereserveerde dagen, de dag van brengen en ophalen inbegrepen. Met andere woorden: als u ervoor kiest uw hond eerder op te halen dan gereserveerd, dan betaalt u alsnog de gereserveerde dagen. Op zo'n korte termijn kunnen wij vaak geen andere honden meer inplannen.

Wilt u de reservatie voor ons pension annuleren?
Tijdens hoogseizoenperiodes dient u 3 weken voor het gereserveerde verblijf te annuleren.
Buiten de hoogseizoenperiodes dient de reservering 2 weken voor het gereserveerde verblijf te worden geannuleerd.
Annuleringen later dan deze termijn rekent Lucky4Dogs 50% van de gereserveerde dagen.

Intensieve training tijdens verblijf in het pension
Het is tevens mogelijk om uw hond intensieve training te laten volgen tijdens zijn/haar verblijf in ons pension. Uw wensen worden vooraf besproken.
De kosten hiervoor bedragen € 45 per dag/nacht per hond in het laagseizoen en € 50 per dag/nacht per hond in het hoogseizoen. 

  • Hondenuitlaatservice

1 hond 30 minuten uitlaten: € 18
1 hond 60 minuten uitlaten: € 28

Elke extra hond per gezin + € 4 zowel voor 30 minuten als voor 60 minuten uitlaten.

Reiskosten:
Uw hond wordt gratis aan huis opgehaald cq. in de thuisomgeving uitgelaten binnen een straal van 0-10 km.
> 10 km: 0,40 cent per km
> 15 km: bieden wij geen uitlaatdienst aan tenzij tegen een meerprijs die vooraf wordt afgesproken.

  • Aluminium (auto)bench op maat

De prijzen van de benches zijn op aanvraag, deze prijzen variëren naargelang grootte en uitvoering. 

E-mailen
Bellen
Map
Info